LIGHTS, CAMERA, ACTION!

e876dad29d5c066e5ca51cdefd6ffd51APABAL convoca el concurs de vídeos “LIGHTS, CAMERA, ACTION“.  El concurs va adreçat al professorat d’àmbit autonòmic que imparteix Llengua Anglesa o altres àrees impartides en llengua anglesa als alumnes d’Educació Primària (5è i 6è nivell) o d’Educació Secundària (1r i 2n ESO) i sostinguts amb fons públic. Feis clic aquí per descarregar la convocatòria completa.

Els terminis de presentació de vídeos són des del 15 de novembre de 2015 fins a l’1 de febrer de 2016.