Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU.

Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs 2016-17. Feis clic aquí i damunt la imatge per veure més informació.