ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

apabal_logo_assemblea

D’acord amb el que s’estableix al capítol III article 10 dels nostres Estatuts, en nom de la Junta de Govern, es convoca Assemblea General Ordinària a la seu de l’associació (ICE. C/ Miquel dels Sants Oliver no 2) dilluns dia 27 de juny de 2011, a les 19:00 amb el següent ordre del dia:

1.- Informe i memòria final de les activitats realitzades al llarg de l’any 2010-2011
2.- Balanç econòmic de l’exercici 2010-2011
3.- Pressupost de l’exercici 2011-2012 i proposta d’activitats.
5.- Torn obert de paraules.

Esperant la vostra assistència vos saluda ben cordialment

APABAL Comittee

Click here to download the Assembly call.
Click here to download a summary of all the activities undertaken during the year 2010-2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.