Nova Junta APABAL

Benvolguts membres d’APABAL,

Vos informam que dins del termini establert per a la presentació de candidatures per renovar la Junta d’APABAL, se’n va presentar únicament una.
Segons la convocatòria, “En el supòsit de que únicament se presenti una candidatura, aquesta serà declarada electa, sense necessitat de votació” 

Per aquest motiu, queda proclamada electa la candidatura formada per les membres de la junta actual, que són les següents:

Aina Carreras Nadal
Presidenta

Monserrat Garcia Comino
Vicepresidenta

Carmen Moreno Huart
Tresorera

Margarita Truyols Taberner
Secretària

Assumpta Sureda Obrador
Vocal

Aina Trias Roca
Vocal

Magdalena Balle García
Vocal

Susana Cortés Pomacóndor
Vocal

Vivienne Birch
Vocal

Salutacions cordials.

Atentament,

La Junta Electoral